UNIATF Award

தொற்றா நோய்களை தடுப்பது மற்றும் கட்டுப்படுத்துவதில் சிறப்பாக  செயல்படுவோருக்கு ஐ.நா. சபையின் சார்பில் வழங்கப்படும் UN Interagency Task Force (UNIATF)  விருது இந்தியாவைச் சேர்ந்த மனோஜ் ஜலானிக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!