Swachh Iconic Places (SIP)

தூய்மை இந்தியா இயக்கத்தின் மூன்றாம் கட்டமாக, தூய்மைச் சின்னங்கள் என்ற முன்னோடித் திட்டத்தில் ( Swachh Iconic Places  – SIP ), ராகவேந்திர சுவாமி கோவில் (கர்னூல், ஆந்திரபிரதேசம்),  ஹசர்துவாரி அரண்மனை (முர்ஷிதாபாத், மேற்குவங்கம்), பிரம்ம சரோவர் கோவில் (குருஷேத்ரா, ஹரியானா), விதுர்குடி (பிஜ்னோர், உத்தரப்பிரதேசம்), மனா கிராமம் (சமோலி, உத்ரகாண்ட்), பேங்காங் ஏரி (லே-லடாக், ஜம்மு&கஷ்மீர்), நாக வாசுகி கோவில் (அலகாபாத், உத்தரபிரதேசம்), இமாகேத்தால்/ சந்தை (இம்பால், மணிப்பூர்), சபரிமலை கோவில் (கேரளா) மற்றும் கன்வாஷ்ரம் (உத்ரகாண்ட்) ஆகிய 10 முக்கியத் தலங்களில் தூய்மைப் பணி மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!