Hepatitis E Virus

உலகிலேயே முதன்முறையாக, எலியின் கழிவு கலந்த உணவை  உட்கொண்டதன் மூலம், ஹாங்காங்கைச் சேர்ந்த நபர்  ஹெபடைடிஸ் ஈ வைரஸ் ( HEV ) பாதிப்புக்கு ஆளாகியிருக்கிறார். இவரது கல்லீரல் கடுமையான பாதிப்புக்கு ஆளாகியிருப்பதை மருத்துவர்கள் கண்டறிந்திருக்கிறார்கள். எலியின் கழிவு மூலமாகவும் மனிதருக்கு ‘ஹெபடைடிஸ் ஈ’ வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்படும் என்பது நிரூபணமாகியிருக்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!