61வது கிராண்ட் மாஸ்டர்

இந்தியாவின் 61வது செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர் என்கிற பெருமையைப் ஈரோட்டைச் சேர்ந்த 16 வயது இனியன் பெற்றுள்ளார்.

பிரான்சில் நடைபெற்ற நாய்சியல்   ஓபன் செஸ் போட்டியில் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஃபெடோர்சக்கைத் தோற்கடித்து ஈஎல்ஓ தரவரிசையில் 2500 புள்ளிகளைக் கடந்துள்ளார் இனியன். இதையடுத்து கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆவதற்கான முழுத்தகுதிகளை அடைந்து இந்தியாவின் 61வது கிராண்ட் மாஸ்டர் என்கிற பெருமையைத் தற்போது பெற்றுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!