20 ரூபாய் நாணயம்

மத்திய அரசு 20 ரூபாய் நாணயத்தை வெளியிட்டுள்ளது. இது 12 முனைகளைக் கொண்டதாக (பாலிகோன் – பல கோணங்கள்) வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

20 ரூபாய் நாணயம் 8.54 கிராம் எடை கொண்டதாகவும், 27 மி.மீ. வட்டம் உடையதாகவும் இருக்கும். வெளி வட்டப் பகுதியானது நிக்கல் சில்வரால் ஆனது. மையப் பகுதி நிக்கல் பித்தளையால் ஆனது. ஏறக்குறைய 10 ரூபாய் நாணயத்தைப் போலவே இது இருக்கும். முகப்பில் சிங்க முகம் கொண்ட அசோக ஸ்தூபி இடம்பெறும். அதன் கீழே சத்யமேவ ஜெயதே என்ற வாசகம் இடம்பெறும். ஒரு பக்கம் பாரத் என ஹிந்தியிலும் மறு பக்கம் இந்தியா என ஆங்கிலத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கும்.

பின்பகுதியில் 20 என நாணயத்தின் மதிப்பு பெரிதாக ரூபாய் குறியீட்டுடன் இருக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!