விருது தேர்வுக்குழு

2018ம் ஆண்டுக்கான தயான்சந்த் மற்றும் துரோணாச்சாரியா விருது பெற்றவர்களை தேர்வு செய்ய அமைக்கப்பட்ட 11 நபர் குழுவின் தலைவர்  ==   முன்னாள் பஞ்சாப் மாநில உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி முகுல் முத்கல் 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!