வாழ்நாள் சாதனையாளர்

பிரபல கடம் வித்வான் விக்கு விநாயக்ராமுக்கு சிறப்பு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கப்படும் என மியூசிக் அகாடமி அறிவித்துள்ளது.

மியூசிக் அகாடமி அமைப்பானது மிகச்சிறந்த கலைஞர்களுக்கு எப்போதாவது ஒருமுறை சிறப்பு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கி கவுரவிக்கிறது. அந்த வகையில், இதுவரை நடனக் கலைஞர் கமலா லட்சுமி நாராயணன், வயலின் கலைஞர் லால்குடி ஜி. ஜெயராமன் ஆகியோருக்கு இவ்விருதை வழங்கியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!