வரி குறைப்பு

பெட்ரோலிய பொருட்கள் விலை அதிகரித்து வரும் நிலையில், விமான எரிபொருள் மீதான உற்பத்தி வரியை 14 சதவீதத்தில் இருந்து 11 சதவீதமாக மத்திய அரசு குறைத்துள்ளது. ( அக்டோபர் 10 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!