முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு

The Make In Odisha Conclave 2018

ஒடிசா மாநில அரசின் சார்பிலான முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு  மேக் இன் ஒடிசா கான்கிளேவ் 2018, நவம்பர் 11 முதல் 15 வரை புவனேஸ்வரில் நடைபெறவிருக்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!