மாறிய பிளஸ் 2 மதிப்பெண்

தமிழ்நாட்டில் பதினொன்றாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்குப் பொதுத் தேர்வுகள் அறிவித்ததுபோல் நடைபெற்றாலும், உயர்கல்விக்கு 11-ம் வகுப்பு மதிப்பெண்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படாது என்று மாநிலக் கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செப்டம்பர் 15 அன்று தெரிவித்தார். உயர்கல்விக்குப் பன்னிரண்டாம் வகுப்பின் மொத்த மதிப்பெண்களான 600 மதிப்பெண்கள் மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார். மாணவர்களின் மன அழுத்தத்தைக் குறைப்பதற்காக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!