பேரூர் ஆதீனம் மறைவு

கோவை மாவட்டம் பேரூர் ஆதீனம் சாந்தலிங்க ராமசாமி அடிகளார் உடல்நலக் குறைவால் காலமானார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!