பென்ஷன் திட்டம்

அக்டோபர் 02/2018 அன்று மகாத்மா காந்தி பிறந்த தினத்தில் Swahid Kushal Konwar Sarbajanin Briddha Pension Achoni என்ற பெயரில் 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கும் திட்டத்தை அஸ்ஸாம் முதல்வர் துவக்கி வைத்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!