பெண் அமைச்சர்கள்

First Women-Only Foreign Minister Conference 

பெண் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்களின் முதல் மாநாடு கனடா நாட்டில் மாண்ட்ரியல் நகரில் நடைபெற்றுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!