புதிய சொலிசிட்டர் ஜெனரல்

சொலிசிட்டர் ஜெனரலாக துஷார் மேத்தா நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

மத்திய அரசின் தலைமை வக்கீல்கள் வரிசையில் அட்டார்னி ஜெனரலுக்கு அடுத்தபடியாக சொலிசிட்டர் ஜெனரல் பதவி உள்ளது. தற்போது இந்த பதவிக்கு, கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரலாக உள்ள துஷார் மேத்தா நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!