பிராந்திய கவுன்சில்

21st Central zonal council Meeting

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் தலைமையில் 21வது மத்திய பிராந்திய கவுன்சில் கூட்டம் லக்னோவில் நடைபெற்றுள்ளது. இதில் உ.பி., ம.பி., சட்டீஸ்கர் & உத்தரகாண்ட் ஆகிய மாநிலங்கள் கலந்து கொண்டுள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!