நான்சென் அகதி விருது

UNHCR’s Nansen Refugee Award 2018 

ஐ.நா. அகதிகள் ஆணையத்தின் சார்பிலான நான்சென் அகதி விருது, தெற்கு சூடானைச் சேர்ந்த அறுவைசிகிச்சை நிபுணர் Dr. Evan Atar Adaha க்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!