நடிகர்கள் மறைவு

வெள்ளை சுப்பையா
கோவை செந்தில்
ராக்கெட் ராமநாதன்

சிறு சிறு வேடங்களில் நம்மை மகிழ்வித்த திரைக்கலைஞர்களான மேற்கண்ட மூவரும் ஒரு சில நாட்கள் இடைவெளிகளில் காலமானார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!