தித்லி புயல்

வங்கக்கடலில் தித்லி ( Titli ) என்ற புயல் உருவாகி உள்ளது.

ஏற்கனவே அரபிக்கடலில் லூபன்  புயல்  உருவாகியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!