டால்பின் ஆராய்ச்சி மையம்

National Dolphin Research Centre (NDRC)

பீகார் மாநில அரசின் சார்பில் தேசிய டால்பின் ஆராய்ச்சி மையம், பாட்னா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் அமைக்கப்படும் என அம்மாநில துணை முதல்வர் அறிவித்துள்ளார்.

டால்பின் ஆராய்ச்சி மையம்  ஆசிய அளவில் இதுவே முதலாவதாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!