ஜெயன்ட் மெக்கல்லன் டெலஸ்கோப்

விண்வெளியை பல மடங்கு துல்லியமாகப் படம்பிடிக்கக்கூடிய உலகின் அதி நவீன தொலைநோக்கி சிலி நாட்டில் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது.

உலகின் மிகப் பெரிய தொலைநோக்கியாக அமையும் இந்த ஜெயன்ட் மெக்கல்லன் டெலஸ்கோப், வருகிற 2024ம் ஆண்டு முதல் செயல்படத் தொடங்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!