செயற்கை கருத்தரிப்பு

தென் ஆப்பிரிக்காவின் தலைநகர் பிரிடோரியாவில் உள்ள பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் பெண் சிங்கத்துக்கு செயற்கை முறையில் கருத்தரிப்பு செய்து  சாதனை செய்துள்ளனர். தற்போது  அந்த பெண் சிங்கம்  இரண்டு  சிங்க குட்டிகளை ஈன்றுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!