சுனாமி

இந்தோனேசியாவின் சுலவேசி தீவில் செப்டம்பர் 27ல் ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்தை தொடர்ந்து சுனாமி தாக்கியதில் பலு நகரில் பலர் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் பலு நகருக்கு அருகே உள்ள டொங்காலா மற்றும் மமுஜு நகரங்களையும் சுனாமி தாக்கியது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!