கல்வி எழுச்சி மாநாடு

Conference on Academic Leadership on Education for Resurgence

மத்திய மனிதவளத்துறை அமைச்சகம் சார்பில் கல்வி எழுச்சிக்கான தலைமை குறித்த மாநாடு புதுடெல்லியில் நடைபெற்றுள்ளது.  இதனை பிரதமர் மோடி  துவங்கி வைத்துள்ளார்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!