ஒப்பந்தம்

இலங்கையில் தமிழர்கள் அதிகம் வாழும் வடமாகாண மக்களின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தவும், வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தவும், உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்கும், வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதற்கும்,  யாழ்ப்பாணம் நகரில் இந்தியாவின் உதவியுடன் தகவல் தொழில் நுட்ப பூங்கா அமைப்பதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்  கையெழுத்தானது.

இலங்கைக்கான இந்தியத் தூதர் தரண்ஜித் சிங் சாந்து மற்றும் இலங்கைக்கான சர்வதேச வர்த்தக அமைச்சகத்தின் செயலாளர் கொடிகாரா ஆகியோர் இந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளனர்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!