ஒடுக்கப்படும் மனித உரிமை குழுக்கள்

இந்தியா, சீனா, ரஷ்யா, மியான்மர் போன்ற நாடுகள் மனித உரிமைக் குழுக்களையும் செயல்பாட்டாளர்களையும் கடுமையாக ஒடுக்குவதாக செப்டம்பர் 12 அன்று வெளியான ஐ.நா அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.

மனித உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்காகக் குரல் கொடுப்பவர்கள் கொலை, சித்திரவதை, தன்னிச்சையான கைது போன்றவற்றால் பாதிக்கப்படுவதாக ஐ.நா. பொதுச் செயலாளரின் ஒன்பதாவது ஆண்டு அறிக்கை தெரிவிக்கிறது. சட்ட, அரசியல், நிர்வாகத் தடைகள் விதிக்கப்பட்டு மனித உரிமைப் பாதுகாவலர்கள் மிரட்டப்படுகின்றனர் என்று ஐ.நா. தெரிவிக்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!