எல்லை மாநாடு

 A joint border conference was held between India and Bangladesh at Aizawl

இந்தியா பங்களாதேஷ் இடையிலான எல்லை பேச்சுவார்த்தை, மிசோரம் மாநிலத்தில் Aizwal நகரில் நடைபெற்றுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!