உலக இணைய மாநாடு

5th World Internet Conference (WIC)

5வது உலக இணைய மாநாடு, சீனாவின் Wuzhen நகரில் நவம்பர் 07 – 09 நடைபெறுகிறது.

கருப்பொருள்  —  Creating a digital world for mutual trust and collective governance — towards a community with a shared future in cyberspace

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!