இ அடங்கல் செயலி

பயிர் சாகுபடி நடைபெறும் விவசாய நிலங்களை பதிவு செய்யும் முறையை எளிமைப்படுத்தும் நோக்கில் வருவாய்த்துறை சார்பில் இ அடங்கல் கைபேசி செயலி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வருவாய்த் துறையின் செயல்பாடுகளை கண்காணிக்கவும், கையால் எழுதப்படும் நிலையை மாற்றவும் தகவல் மேலாண்மை அமைப்பு மென்பொருள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதுதவிர, TNSMART செயலி ஏற்கெனவே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதில், வெப்பசலனம், வெப்பக்காற்று எச்சரிக்கைகளை பெறும் வசதியும் தற்போது அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!