இந்திய பிரதிநிதி நியமனம்

United Nations Conference on Disarmament in Geneva

ஜெனிவாவில் நடைபெறவுள்ள ஐ.நா. ஆயுதக் குறைப்பு மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்கான இந்திய பிரதிநிதியாக பங்கஜ் சர்மா நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!