அறிவியல் திருவிழா

4th India International Science Festival 

அக்டோபர் 05ல் லக்னோ நகரில் 4வது இந்தியா சர்வதேச அறிவியல் திருவிழா, ஜனாதிபதியால் துவங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

கருப்பொருள்  —  Science for Transformation

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!